نمایندگی کام روز

همکاری با ما

علاقه مندان به همکاری با صنایع شیر کام روز در حوزه های بازرگانی، تامین، فروش و تولید لطفا درخواست و رزومه خود را به ایمیل info(at)kamroozdairy.com ارسال نمایند.

شرایط عمومی متقاضی جهت اخذ نمایندگی صنایع شیر کام روز

مدیریت فروش صنایع شیر کام روز براساس شرایط ذیل به واجدان شرایط نمایندگی واگذار می نماید. این شرایط عبارتنداز :

۱ – حداقل متراژ ملک با سند تجاری ۷۰ متر مربع می باشد.

۲ – حداقل ضمانتنامه بانکی ۱۱۰ میلیون تومان و وثیقه ملکی ۱۵۰ میلیون تومان می باشد که برای فروشگاههای بالای ۷۰ متر مربع به نسبت متراژ تغییر خواهد کرد.

۳ – نمایندگی فقط مجاز به فروش اجناس شرکت صنایع شیر کام روز می باشد.

۴ – فروشگاه های استیجاری ملزم به داشتن حداقل ۴ سال قرارداد با مالک می باشد.

۵ – تمامی هزینه های نمایندگی اعم از دکوراسیون، مالیات و … به عهده خود نماینده است غیر از کالا که نزد ایشان به امانت بوده و حمل و نقل کالا که به عهده شرکت صنایع شیر کام روز می باشد.

۶ – سود خالص نمایندگی از فروش توافقی می باشد.