تولید شیر پاستوریزه با کیفیت خوب درکارخانه لبنیات کام روز توسط شیر خام مرغوب تولیدی مزرعه گاوهای شیری کام روز

عواملی که در تولید شیر توسط گاوهای شیری تاثیر دارند عبارتنداز:

 • وراثت
 • فواصل شیر دوشی
 • سن دام
 • وضعیت جسمانی و سلامت دام
 • تغذیه مناسب
 • شرایط محیط نگهداری دام
 • مراقبت های خاص دوره آبستنی

 این عوامل همچنین بر روی میزان ترکیبات شیر تاثیر می گذارند. حال به صورت اجمال به بررسی مسائل فوق می پردازیم.

 • وراثت : نژاد گاوهای هلشتاین بیشترین تولید شیررا داشته و همچنین شیر آنها درصد چربی و پروتئین بیشتری نسبت به سایر نژادها دارد.
 • فواصل شیردوشی : در یک نوبت شیردوشی از آنجایی که قطرات چربی دارای وزن مخصوص کمتری نسبت به سایر ترکیبات شیر هستند این قطرات در قسمت بالایی آلوئل تجمع یافته ودر قسمت بالایی مجرای بزرگ پستان باقی می ماند. بنابراین در ابتدای دوشش شیری با ۲% چربی ودرانتهای دوشش شیرغنی از چربی با ۵% تا ۱۰% چربی بدست می آید.
 • سن دام: ماکسیمم تولید شیر بین ۵ تا ۹ سالگی بدست می آید.د وقتی سن گاو از۱۱سال تجاوز کند کاهش مقدار شیر چشم گیرتر است. در اثر افزایش سن گاو میانگین درصد چربی ومواد جامد بدون چربی کاهش یافته به طوریکه درصد کاهش مواد جامد بدون چربی لاکتوز وکازئین بیش ترین تاثیر را در اثر افزایش سن می پذیرد.
 • بیماری :از جمله بیماری هایی که بر مقدار ترکیبات شیر تاثیر می گذارد بیماری ماستیتیس می باشد. در  ورم پستان ترکیب شیر به ترکیب خون نزدیک می شودکه علت آن صدمه دیدن فعالیت های سنتزی و ترشحی سلول های مخاطی پستان وهمچنین افزایش نفوذ پذیری مویرگهای خونی پستان که این باعث ورود بیشتر یونها و پروتئین های خونی به داخل شیر است. درشیر ماستیتیس درصد چربی – مواد جامد بدون چربی لاکتوز وکازئین کم شده است در صورتیکه میزان پروتئینهای سرمی افزایش می یابد.
 • تغذیه : از آنجایی که سلولهای ترشح کننده شیر پیش نیاز های لازم برای سنتز ترکیبات شیر را از خون دریافت کنند.لذا باید مقدار این پیش نیاز ها در خون در حد ثابتی باشد. بنابراین تغذیه نقش کلیدی بر مقدار ترکیب شیر دارد.

اینجا مزرعه پدری است. ما با عشق به دامها و روند تولید شیر می نگریم. با رعایت اصول استاندارد و بهره گیری از تکنولوژی نوین و پشتکار شبانه روزی بهترین، با کیفیت ترین و خوشمزه ترین محصول را برای شما آماده کرده ایم. به خانواده کام روز خوش آمدید.